thuyết phục khách hàng khó tính

Các kiểu khách hàng và bí quyết thuyết phục thành công

booth_ban_hang_dep

Đối tượng khách hàng này thường không quyết đoán, không tự mình quyết định được việc gì kể cả khi họ đã hài lòng về