phân khúc thị trường

Bài học thất bại vì phân khúc thị trường kinh doanh hiệu quả

kehoachkinhdaonh2

Câu chuyện ngụ ngôn có vẻ hơi cường điệu, nhưng ta cũng thấy một điều rằng: Anh chàng bán táo kia vì đồng nhất khách