người kinh doanh thành công

Những bài học đáng quý từ những người bán hàng rong

Businesswoman leaning on desk in office

Cho nên người đi đường thường thấy những cháu bé chân bước theo mẹ mà mắt cứ ngoái lại phía sau trong khi người bán