mẹo giữ chân khách hàng thành công

Tham khảo mẹo giữ chân khách hàng ngay từ lần bán đầu tiên

strategic_planning

Bạn nghĩ rằng, bạn là người bán hàng nên có thể nói gì hay nói bao nhiêu tùy thích ư? Thực sự thì đây là