kỹ thuật giúp giao tiếp thành công

Các kỹ thuật nên chú ý để có một cuộc giao tiếp hiệu quả

anh-van-giao-tiep

Âm điệu của lời nói: Vừa phải, dễ nghe, không cao giọng quá, nói to quá hoặc nói nhỏ quá… Khi nói chuyện nên tập