học kinh doanh từ giới trẻ

10 lời khuyên hữu ích dành cho bạn trẻ khi học kinh doanh

lua-chon-truong-dai-hoc-dao-tao-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Steve Jobs không chỉ là người giỏi về công nghệ mà ông còn là người rất giỏi về thuyết trình, về cách làm “mê hoặc”