điều quan trọng trong bán hàng

Những sai lầm trong bán hàng ảnh hưởng tới nhân viên

2

Khách hàng họ chắc chắn không thích một người bán hàng tỏ ra thân thiện quá nhanh chóng. Họ không thực sự có nhu cầu