bài học kinh doanh của người ăn mày

Cùng tìm hiểu bài học kinh doanh của người ăn mày đẳng cấp

z3

Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi